Lid van     de   Disclaimer en AVG Kapsalon van Haag aanvaardt geen enkele  aansprakelijkheid voor de inhoud van de door  derden aangeboden informatie op de website  van Kapsalon van Haag. Hieronder valt onder  meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen  op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of  het anderszins in strijd handelen met de  intellectuele eigendomsrechten van derden.  Kapsalon van Haag aanvaardt geen enkele  aansprakelijkheid voor directe of indirecte  schade ontstaan door de inhoud van de - al  dan niet door derden aangeboden - informatie  op de website van Kapsalon van Haag.   Kapsalon van Haag behoudt zich dan ook het  recht voor om de door derden aangeboden  informatie te wijzigingen en/of te verwijderen,  indien de door derden aangeboden of reeds  geplaatste informatie in strijd is met de wet, de  belangen van overige internetgebruikers,  andere derden of de algemene voorwaarden  van Kapsalon van Haag. De website maakt geen gebruikt van Cookies. Staat er iets op wat verwijderd moet worden wilt u dan met ons contact opnemen via contact of info@kapsalonvanhaag.nl en gericht aan Dhr Jos van Haag.